Prodaja servera

Da bismo zadovoljili Vaše potrebe pri nabavci novog ili polovnog servera u mogućnosti smo da Vam pored konsaltinga vezanog za nabavku i implementaciju servera ponudimo široku paletu servera najpoznatijih svetskih proizvođača.

U mogućnosti smo da Vam ponudimo najpoznatije brendove servera za sve vrste namena… Kod nas možete nabaviti servere koje možete koristiti kao hardversku platformu za virtualizaciju, web servere, mail servere, aplikativne servere, servere baza podataka, NAS/SAN skladišta podataka, VoIP servere i sl.

Takođe, u mogućnosti smo da Vam ponudimo neki od servera iz naše proizvodnje koji ćemo izraditi na osnovu Vaših potreba i zahteva, a koji po kvalitetu i funkcionalnosti neće zaostajati za serverima svetski poznatih proizvođača servera. Treba naglasiti i činjenicu da su serveri koje proizvedemo dosta jeftiniji, a podjednako pouzdani u odnosu na svetski poznate brendove, što Vam omogućava da racionalnije iskoristite IT budžet Vašeg preduzeća.

Za Više informacija o našoj ponudi servera najbolje je da nas kontaktirate putem emaila ili telefona.

Instalacija servera

Nakon nabavke servera, to jest, serverskog hardvera potrebno je fizički ga instalirati na lokaciji, a zatim uraditi i instalaciju neophodnog softvera… Kod nas možete dobiti usluge konsaltinga radi instalacije i implementacije servera i softvera na serveru za sve vrste namena. Takođe, pružamo usluge instalacije, konfigurisanja i implementacije softvera na serverima pod Linux i Windows platformama za sve vrste namena.

Bez obzira da li je u pitanju instalacija web, email, database, aplikativnog, voip ili nekog drugog servera u mogućnosti smo da Vam pružimo kompletnu uslugu kako biste u što kraćem vremenskom roku postavili, tj. implementirali server u poslovno okruženje Vašeg preduzeća. O kvalitetu usluga koje pružamo prilikom instalacija/implementacija servera govore naši zadovoljni klijenti i serveri koji im svakodnevno pomažu da što lakše i kvalitetnije zadovolje svoje poslovne potrebe… BS Computer garancija kvaliteta i 5 godina uspešnog poslovanja je ono što Vam garantuje da će Vaš server koji smo instalirali uspešno i stabilno raditi u Vašem preduzeću.

Administriranje servera

Da bi Vaš server radio stabilno i konstantno ispunjavao zahteve Vašeg poslovnog sistema, potrebno je da ga neko administrira i konstantno nadzire kako bi se obezbedile neophodne funkcionalnosti. U današnjem poslovanju potrebe preduzeća se konstantno menjaju i da bi Vaš server uspešno odgovorio na sve izazove neophodno je da sa njim upravljaju stručno obučeni sistem administratori sa visokim nivoom poznavanja serverskih sistema. BS Computer ima rešenje za Vas…

BS Computer se bavi pružanjem usluga administriranja servera drugim firmama, kako bismo Vam pomogli da smanjite troškove vezane za servere i računarsku mrežu Vašeg preduzeća. Ovim potezom dobijate na usluzi u periodu 24×7 ekipu sistem administratora koji su sposobni da samostalno rade sistem administraciju Vaših servera bez obzira da li su u pitanju Windows ili Linux serverski operativni sistemi, odnosno, koja je funkcija i namena servera… Ovu uslugu vršimo na licu mesta direktnim pristupom serveru (tzv. onsite metod), kao i daljinskim pristupom zaštićenim tunelima direktno iz prostorija naše firme (tzv. remote access metod).

Održavanje servera

Da bi Vam server pouzdano i brzo radio potrebno je da se redovno održava. Pod redovnim održavanjem se podrazumeva održavanje hardvera i softvera. Održavanje hardvera obuhvata redovnu kontrolu i servis hardverskih sklopova servera, kao i eventualna preventivna zamena hardverskih sklopova, kako bi se blagovremeno sprečili otkazi pojedinih komponenti servera, kao i ostale radnje koje obezbeđuju visoku dostupnost Vašeg servera sa što manje ispada u toku ekspoloatacije.

Održavanje softvera podrazumeva redovnu kontrolu rada instaliranih softvera na serveru, nadogradnja instaliranog softvera, analiza dnevnika rada kako bi se otkrili potencijalni problemi u radu, problemi sa bezbednošću servera (pogotovo ako je server direktno izložen ka internetu), optimizacija rada softvera, …

Pored redovnog održavanja BS Computer pruža i usluge vanrednog/havarijskog održavanja hardvera i softvera na serveru. Ove usluge u zavisnosti od potreba pružamo na licu mesta na lokaciji Klijenta, u našim prostorijama ili daljinskim putem.

VPS

Tehnologija Virtualnih Privatnih Servera podrazumeva više odvojenih serverskih konfiguracija na jednom fizičkom serveru. VPS hosting omogućava korisnicima da uz manju cenu imaju svoj nezavisni server, tj. da dele troškove hardvera i mreže, pri tom ne žrtvujući privatnost podataka, bezbednost i performanse.

VPS hosting omogućava fleksibilnost da samostalno upravljate sa Vašim serverom, instalirate sopstveni softver sa svim dodacima i funkcionalnošću namenskih servera, bez dodatnih troškova podizanja i održavanja zasebnog servera.

Generalno VPS server možemo porediti sa namenskim serverom u svim segmentima, jer kao i kod namenskog možete hostovati neograničen broj domena, imati potpunu kontrolu nad serverom i koristiti sopstvene aplikacije za razne poslovne namene. VPS možete koristiti za različite namene – npr. audio i video streaming, gaming server, database server, file server, aplikativni server…

BS Computer VPS serveri su bazirani na vrhunskoj hardverskoj arhitekturi, najnovijim Intelovim Quad Core procesorima, priključkom na brzi internet link, kako bi svaki od VPS servera davao svoj maksimum u pogledu performansi i dostupnosti velikih korisnicima/posetiocima.

Svaki naš VPS hosting paket ima dovoljno resursa za zahtevnije korisnike, tako da u zavisnosti od odabranog paketa imaćete više prostora na disku, više RAM memorije, protoka ili koristite veći procenat procesorskih resursa. Sve zavisi kakve su vaše potrebe za serverskim resursima. Bitno je znati i to da u roku od par minuta je moguće pojačati resurse Vašeg VPS servera u slučaju da imate potrebu za povećanjem nekog od resursa servera.

Servis servera

U okviru pružanja usluga u vezi servera u mogućnosti smo da Vam ponudimo redovni servis/održavanje servera, kao i havarijski servis servera.

Pod servisom servera podrazumevamo servisiranje kako hardvera, tako i softvera na serverima.

Klijentima kojima redovno održavamo servere u okviru ugovora o održavanju opreme, konstantno pratimo opremu kako bismo pravovremeno reagovali na svaki potencijalni problem i omogućili nesmetani rad servera. O ovoj usluzi možete više saznati na strani Podrška.